Χωρίς αρώματα. Χωρίς χρωστικές. Σχεδιασμένο για να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο αλλεργιών. Επειδή μερικές φορές το μόνο που θέλεις είναι 0%.

Το Ecover Zero είναι εγκεκριμένο από το British Allergy Foundation και φέρει τη σφραγίδα έγκρισης.

JOIN OUR CLEAN WORLD REVOLUTION